KROK

CESTA OBNOVY ŽIVOTA A VZŤAHOV

Žilinská diecéza
Podporiť

Stať sa donátorom

Môj KROK

Môj KROK

Aktivácia profilu

Aktivácia profilu

Veľká rodina malých darcov
Počet donátorov:
3
1
1
ROZRASTÁME SA!
Dary donátorov k 31. 1. 2023:
Kasička

Pridajte sa k nám!

Podpořit

Podporiť

Aktuality

  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV PROJEKTOVEJ SÚŤAŽE
 

Finančnú podporu získava 9 celodiecéznych projektov a 57 farských projektov. viac … 12. marca 2022 zasadala Správna a Dozorná rada Pastoračného fondu Žilinskej diecézy, aby vyhodnotila hlasovanie druhého ročníka projektovej súťaže obnovy života a vzťahov. Finančnú podporu získava 9 celodiecéznych projektov a 57 farských projektov. Dňom 14. mája 2022 začína realizácia schválených projektov, ktorá bude končiť najneskôr 31. januára 2023. Úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na nové podnety, získané skúsenosti i zážitky z farských i celodiecéznych akcií, o ktorých Vás budeme informovať. Pastoračný fond ŽD

  PROJEKT, KTORÝ ZÍSKAL NAJVIAC HLASOV
 

V tohtoročnej projektovej súťaži získal najviac 328 hlasov projekt "Farská púť do Krakova". viac … Projekt pripravili členovia neformálnej skupiny z farnosti Kysucký Lieskovec. Cieľom projektu je posilnenie viery a vzťahov najmä mladších členov farnosti.

  ĎALŠÍ ROČNÍK PROJEKTOVEJ SÚŤAŽE
 

Ďalší ročník projektovej súťaže Pastoračný fond Žilinskej diecézy v tomto roku opäť pozval svojich veriacich k obnove života a vzťahov prostredníctvom súťaže pastoračných projektov. viac … Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov alebo organizácie predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru zamerané na ohlasovanie evanjelia, prehĺbenie osobnej viery, službu vo farnostiach a budovanie spoločenstva. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022. Žilinská diecéza i takýmto spôsobom chce napĺňať synodálnu výzvu k spoločnému kráčaniu a hľadaniu nových foriem rozvoja života Cirkvi. Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom - donátorom pastoračného fondu nájdete na webovej stránke cestaobnovy.sk (odkaz tu hore cez PROJEKTY). Na uvedenej stránke zároveň nájdete projekty z prvého ročníka súťaže v rokoch 2019 - 2021.