KROK

Fotopruh

STAŇTE SA SÚČASŤOU ZÁZRAKU V NAŠEJ DIECÉZE

POHÁŇANÉ
NA PLATFORME

krok

Podporiť

Podporiť

Projekty

Projekty

Môj KROK

Môj KROK

Aktivácia profilu

Aktivácia profilu

Veľká rodina malých darcov
Počet donátorov:
1
1
2
7
ROZRASTÁME SA!
Dary donátorov k 20. 1. 2022:
Kasička

Pridajte sa k nám!

Podpořit

Podporiť

Aktuality

  ROZŠÍRME NAJOBĽÚBENEJŠÍ PROJEKT
 

ROZŠÍRME NAJOBĽÚBENEJŠÍ PROJEKT V prebiehajúcom ročníku projektovej súťaže spomedzi 144 farských projektov bolo najviac žiadostí o podporu Katechéz Dobrého pastiera. viac … Katechézy stručne predstavujeme na stránke https://krok.donator.sk/katechezy-vdaka-rodicom/. V ďalšom ročníku projektovej súťaže by sme popri ostatných projektoch, ktoré chcete realizovať vo vašich farnostiach, radi rozšírili aj podporu tohto projektu do ostatných farností. Takýto plán však vyžaduje zaangažovanie veľkej rodiny malých darcov, ktorí aj malým pravidelným príspevkom podporia zmysluplné aktivity v našich farnostiach. Aktuálne hľadáme 1500 podporovateľov – donátorov. Postupne rastieme a ďakujeme za každú podporu. Myslíme si, že vďaka pravidelnej podpore širokej verejnosti, sa nám začne dariť výrazne podporovať všetky farské projekty a vytvoriť tak funkčný a udržateľný model, ktorý pomôže celej diecéze rásť. Zároveň Vás touto cestou chceme požiadať aj o podporu - ak je to možné a aktuálna situácia Vám to dovoľuje - staňte sa pravidelným podporovateľom Pastoračného fondu na tejto stránke v sekcii PODPORIŤ.

  PROJEKTY
 

PROJEKTY Všetky farské projekty z prvého ročníka projektovej súťaže sú úspešne zrealizované a ukončené. Riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie. Začiatkom roka 2022 plánujeme vyhlásiť ďalší ročník projektovej súťaže.

  ĎALŠÍ ROČNÍK PROJEKTOVEJ SÚŤAŽE
 

Ďalší ročník projektovej súťaže Pastoračný fond Žilinskej diecézy pripravuje vyhlásenie ďalšieho ročníka projektovej súťaže na podporu života a vzťahov vo farnostiach našej diecézy začiatkom roku 2022. Už teraz môžete plánovať projekty, ktoré prispejú k živým vzťahom vo vašich farnostiach. Môžu byť z oblasti vytvárania aktívnych spoločenstiev, ktoré pracujú s deťmi, s mládežou, so snúbencami, s mladými rodinami, so zrelými rodinami, s dôchodcami, s núdznymi. viac … Môžu sa zamerať na rôzne formy ohlasovania radostnej zvesti, na prehlbovanie vlastného vzťahu s Bohom, na voľnočasové aktivity aj na pomoc tým, ktorí to vo Vašej farnosti potrebujú.