KROK

CESTA OBNOVY ŽIVOTA A VZŤAHOV

Žilinská diecéza
Stať sa donátorom

Stať sa donátorom

Bonusy donátorom

Bonusy donátorom

Darovať hneď

Darovať hneď

Chcem sa stať donátorom

Pokiaľ chcete podporovať život v našej diecéze, zvoľte si farnosť a donátorský program. Po registrácii vám mailom zašleme darcovské číslo, ktoré použijete ako variabilní symbol pre identifikáciu darov.

  • Zvolenú výšku daru môžete kedykoľvek zmeniť v sekcii Môj KROK.
  • Pre zjednodušenie si môžete v banke nastaviť trvalý príkaz.
  • Potvrdenie o dare Vám pošleme na konci januára.
  • Zvolenú výšku daru môžete zaslať i postupne v menších splátkach.

1. Zvoľte farnosť:

2. Zvoľte donátorský program:

Donátor 1 káva

1 káva - 1 € týždenne

1 káva - 1 € týždenne = 4 € mesačne
Bonusy pre prispievateľov
v hodnote 50 € ročne

Donátor 2 kávy

2 kávy - 2 € týždenne

2 kávy - 2 € týždenne = 8 € mesačne
Bonusy pre prispievateľov
v hodnote 100 € ročne

Donátor 3 kávy

2 kávy - 2 € týždenne

3 kávy - 3 € týždenne = 12 € mesačne
Bonusy pre prispievateľov
v hodnote 150 € ročne

Zvolený donátorský program:

()

Svojím darom nechcem podporiť žiadnu konkrétnu farnosť (chcem zvoliť farnosť).


Slabé heslo
Slabé heslo
Stiahnite si formulár so súhlasom k inkasu, vyplňte a podpíšte ho. Podpísaný formulár nám pošlite späť e-mailom na pastoracnyfond@dcza.sk alebo poštou.
Informácie o spracovaní osobných údajov.
Pastoračný fond Žilinskej diecézy, IČO 52601897, bude ako správca osobných údajov spracovávať osobné údaje uvedené v tejto prihláške a platobné údaje. Viac informácií o spracovaní nájdete na adrese https://gdpr.kbs.sk/.

Donátor 20

DONÁTOR 30

5 € týždenne = 20 € mesačne
Bonusy pre prispievateľov
v hodnote 250 € ročne

Donátor 30

DONÁTOR 5200

1 € denne = 30 € mesačne
Bonusy pre prispievateľov
v hodnote 405 € ročne

Donátor 2 kávy a 3 zrnka

DONÁTOR

Čiastku si volím sám
Bonusy v hodnote
výšky ročného príspevku

Bonusy donátorom

Každý registrovaný darca obdrží poštou kartu donátora. Držiteľom tejto karty ponúkame rôzne výhody a bonusy.

Karta donátora
Karta donátora
  • Rodinkovo: Zľava 10 € z ceny víkendového pobytu pre jednotlivca alebo zľava 25 € z ceny víkendového pobytu celej rodiny. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom. Viac …
  • KiNEKUS: Zľava 5% z nákupov v sieti predajní KiNEKUS predložením karty donátora. Viac …

Informácie ako získať bonusy dostanete na adrese pastoracnyfond@dcza.sk alebo na čísle +421 910 101 177.

Duchovná podpora

Cieľom fondu nie je len získavanie hmotných prostriedkov pre dlhodobú udržateľnosť fondu na podporu života farností, ale budovanie veľkej rodiny malých darcov, ktorým na diecéze záleží a preto sa za ňu tiež modlia a podieľajú sa aktívne na jej živote.

Modlitba donátora

Nebeský Otec, nech sú naše farnosti otcovským domovom všetkých.

Pane, Ježišu Kriste, pomáhaj nám, nech verne plníme poslanie, ktoré si nám všetkým zveril.

Duch Svätý, obnovuj a prebúdzaj naše farnosti svojimi darmi.
Amen.

Iná podpora

Staňte sa kontaktnou osobou vo farnosti

Ponúknite svoju pomoc pri propagácii fondu vo vašej farnosti. Uvítame pomoc s distribúciou propagačných materiálov a s registráciou nových donátorov.

Poskytnite nám zadarmo službu alebo materiálny dar

Vítanou pomocou sú bezplatné prípadne zlacnené služby v oblasti mobilných aplikácií a služieb spojených s výrobou propagačných predmetov, tlačovín, inzercie a podobne.

Ponúknite bonusy donátorom

Ponúknite držiteľom donátorskej karty zľavu na vaše služby alebo tovar.