KROK

CESTA OBNOVY ŽIVOTA A VZŤAHOV

Žilinská diecéza

Vybrané súbory stiahnete kliknutím ľavého tlačidla myši na ikonu alebo na náhľad.

Dokumenty

Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
Súhlas k inkasnej platbe prostredníctvom SIPO
Súhlas k inkasnej platbe prostredníctvom SIPO
Súhlas k inkasnej platbe prostredníctvom SIPO
Súhlas k inkasnej platbe prostredníctvom SIPO